Privacy Statement

De Natuurgeneeskundige Reset praktijk heeft uw persoonsgegevens verkregen van uzelf. De Reset praktijk stelt alles in werking uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat de Reset Praktijk:
• zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens. Een deel staat in een papieren dossier en een
ander deel op de computer (zie *)
• zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrekt.
• uw persoonsgegevens tot 20 jaar na het beëindigen van uw registratie bewaart.
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• De praktijkhouder/behandelaar is de enige die toegang heeft tot uw medische gegevens.
Uitsluitend met uw schriftelijke toestemming  kunnen de medische gegevens door behandelaar gebruikt worden, indien deze dat
noodzakelijk acht, in overleg met collega’s. (Hierbij zal u anoniem blijven)
Sinds 1 januari 2020 is er inzagerecht van het dossier voor nabestaanden van patiënt/cliënt.

*Uw medische gegevens houdt praktijkhouder Jelma Daalman bij in een papieren dossier. Hierin worden uw medische gegevens beschreven die u zelf verstrekt en de voortgang van de behandelingen. Hierin staan ook de contactgegevens zoals uw email adres en uw telefoonnummer.
Alleen de praktijkhouder heeft toegang tot dit dossier.
Uw NWA gegevens staan in de computer en worden door praktijkhouder J. Daalman gebruikt om o.a. declaraties te kunnen uitprinten en door de erkent boekhouder van de praktijk gebruikt voor de boekhouding. Deze gegevens zijn beperkt tot: naam cliënt, huisnummer + toevoeging, postcode en plaats, zorgverzekeraar, zorgverzekeraarsnummer en bank rekeningnummer indien u per bank overmaakt. U kunt altijd de eigen persoonsregister inzien en heeft het recht om de gegevens te laten verwijderen, met uitzondering van de delen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

Resetten in mijn praktijk?

Ik help jou verbanden te leggen tussen jouw verschillende klachten en blokkades en het vinden van de oorzaak hiervan. Vervolgens komen we samen tot een plan van aanpak waarin ik jou help om hieraan te werken. Op deze manier kom je erachter dat je met betere keuzes een beter leven kunt krijgen en je dus kunt resetten van lichamelijke en geestelijke blokkades. Daarvoor maak ik gebruik van diverse behandelmethodes die het beste passen bij jouw klachten.