Reflexzone Therapie

Reflexzonetherapie gebruik ik als aanvullende therapie, die gericht is op de totale mens en werkt op lichaam en geest. Uitgangspunt is dat op het gehele lichaam reflexzones zitten die corresponderen met orgaansystemen en klieren in het lichaam. Deze punten worden met mijn duim en vingers (door de kleding heen) bewerkt. De therapie zet ik in om acute en chronische klachten te behandelen.

Resetten in mijn praktijk?

Ik help jou verbanden te leggen tussen jouw verschillende klachten en blokkades en het vinden van de oorzaak hiervan. Vervolgens komen we samen tot een plan van aanpak waarin ik jou help om hieraan te werken. Op deze manier kom je erachter dat je met betere keuzes een beter leven kunt krijgen en je dus kunt resetten van lichamelijke en geestelijke blokkades. Daarvoor maak ik gebruik van diverse behandelmethodes die het beste passen bij jouw klachten.